koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Korzystając    z    doświadczenia    czołowych    producentów    wyłącznie    z    Unii    Europejskiej głównie    firmy    Continental    ContiTech,    oferujemy    Państwu    taśmy    transporterowe    dobierane każdorazowo    w    oparciu    o    wymagania    stawiane    przez    klienta    dla    specyfiki    jego    zakładu, warunków pracy taśmy przenośnikowej oraz rodzaju transportera taśmowego. Oferowane   produkty   taśm   przenośnikowych   dla   przenośników   transporterowych   stanowią asortyment   związany   z    nowoczesną   technologią   kauczuku   i   surowców   będących   integralnym półproduktem   taśmy   transporterowej.   W   oparciu   o   technologie   producenta   firmy   Continental ContiTech,    jesteśmy    w    stanie    dobrać    taśmę    i    zaproponować    produkt    najwyższej    jakości, spełniający najbardziej wymagające zadanie użytkowo-eksploatacyjne.

Oferowane taśmy gumowe do transporterów taśmowych spełniają wymagania pod względem:

taśmy gumowe z rdzeniem tekstylnym (EP) taśmy poliestrowo poliamidowe, taśmy gumowe z linkami stalowymi (ST), taśmy gumowe poprzecznie stabilne (XE), taśmy wyposażone w progi poprzeczne, wzdłużne, falbany rodzaju MXOFLEX producenta firmy Continental ContiTech, taśmy wyposażone w przekładkę budującą rdzeń taśmy uodporniający ją na przebicia poprzez zastosowanie breaker’a (breaker – tzw. włókna stalowe), odporności taśm transporterowych na temperaturę, odporności taśm przenośnikowych na tłuszcze i oleje, odporności taśm przenośnikowych na związki chemiczne, kwasy, odporności taśm transporterowych na przebicia mechaniczne, odporności taśm transporterowych na uszkodzenia eksploatacyjne z racji zużycia okładek gumowych w warstwie nośnej poprzez rodzaj transportowanego materiału, gdzie dobór polega na wyborze klasy gumy od zwykłych do odpornych na ścieranie tzw. taśmy trudnościeralne. W   związku   z   różnorodnością   transportowanych   materiałów,   nasi   dostawcy   w tym    głównie    producent    taśm    transporterowych    firma    Continental    ContiTech umożliwiają         nam         indywidualne dobranie           oraz           zaoferowanie optymalnej    taśmy    transporterowej    w zakresie   stawianego   zadania   użytkowo eksploatacyjnego. Współpraca       naszej       firmy       z fabrykami           producenta           firmy Continental   ContiTech,   umożliwia   nam zachowanie    rzetelnej    i    terminowej    dostawy    podczas    realizacji    poszczególnych zleceń.
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

PRODUKTY DLA TRANSPORTU TAŚMOWEGO

Google+ Google+ Twitter Twitter sito wibracyjne kruszarka mobilna taśma gumowa progi poprzeczne 1d tasma wznoszaca taśma transporterowa SPECYFIKACJA TECHNICZNA TAŚM Z BREAKER'EM STALOWYM 1. PODSTAWOWE PARAMETRY  1.1. SZEROKOŚĆ DIN 22 102 1.2. GRUBOŚĆ 1.3. ILOŚĆ PRZEKŁADEK 2. CHARAKTERYSTYKA TAŚMY 2.1. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (WARP) DIN 22 102 2.2. WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU DIN 22 102 2.3. WSPÓŁCZYNNIK WYDŁUŻENIA DIN 22 102 3. OKŁADKA GUMOWA 3.1. GRUBOŚĆ GÓRNEJ OKŁADKI (NOŚNA) 3.2. GRUBOŚĆ DOLNEJ OKŁADKI (BIEŻNA) 3.3. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE DIN 53 504 3.4. WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU DIN 53 504 3.5. TWARDOŚĆ 3.6. ŚCIERALNOŚĆ 3.7. GĘSTOŚĆ 4. ADHEZJA DIN 22 102 4.1. GÓRNA OKŁADKA/WARSTWA/ NOŚNA 4.2. POMIĘDZY PRZEKŁADKAMI 4.3. OKŁADKA DOLNA/WARSTWA/ BIEŻNA 5. PRZEKŁADKA (CORD) STALOWA BF-HE 125 5.1. GRUBOŚĆ (CORD) PRZEKŁADKI 5.2. PRZEKŁADKA (CORD) - WŁAŚCIWOŚCI 5.3.                  - WYTRZYMAŁOŚĆ 5.4                   - SPOISTOŚĆ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

STANDARDOWE TAŚMY POPRZECZNIE STABILNE TYP GRUBOŚĆ JAKOŚĆ STANDARDOWA XE 250/1-2 2+2 25 9,6 250 8,5 N, OX XE 315/2-2 3,5+1,5 31,5 10,9 250 9,7 N XE 400/3-2 3,5+1,5 40 12,3 315 10,8 N, OX XE 500/3-2 4+2 50 14,6 400 12,9 N XE 630/4-2 4+2 63 15,6 500 13,8 N, OX XE 800/4-2 4+2 80 16,2 630 14,3 N XEM 250/2 2+2 25 9,4 250 8 N, OX XEM 400/3 2,5+1,5 40 11,3 315 10 FDA GÓRNA OKŁADKA (NO ŚNA) OBCIĄŻENIE  N/mm (ŁADOWNOŚĆ) WAGA kg/m  2 D1     Min. (ø BĘBNA)

TAB. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA TAŚM Z BREAKEREM

TAB. 2 STANDARDOWE TAŚMY POPRZECZNIE STABILNE

TAB. 3 TAŚMY Z LINKAMI STALOWYMI

TAB. 4 TAŚMY Z LINKAMI STALOWYMI RYSUNEK TECHNICZNY OPIS

T

MY Z

 LI

N

KAMI

 S

T

ALO

W

YMI

ELEMENTY TAŚMY WŁAŚCIWOŚCI KRYTERIUM MIARY JEDNOSTKA Szerokość taśmy ISO 15236 mm Grubość taśmy ISO 7590 mm Grubość okładki górnej (nośnej) ISO 7590 mm Grubość okładki dolnej (bieżnej) ISO 7590 mm Krawędź gumowa (brzeg) ISO 15236 mm Ciężar taśmy - kg/m Liczba linek Rodzaj rdzenia ISO 13827 mm Średnica linek DIN EN 12385 mm Konstrukcja linek - - Wytrzymałość rdzenia ISO 7622-2 kN Wytrzymałość taśmy ISO 15236 N/mm Napięcie podczas pracy - N/mm Przyczepność okładki (adhezja) ISO 8094 N/mm Wytrzymałość statyczna ISO 7623 N/mm ISO 7623 N/mm OKŁADKI Jakość okładek Wytrzymałość na rozciąganie ISO 37 Wydłużenie / współczynnik ISO 37 % Wytrzymałość na rozciąganie ISO 188 % Wydłużenie ISO 188 % Odporność na ścieranie ISO 4649 Twardość ISO 868 Shore A Odporność na ozon ISO 1431-1 Ciężar ISO 2781 Liczba stopni swobody Długość progów mm Długość stopni swobody mm Całkowita dł ugość stopni swobody mm RODZAJ TAŚMY RODZAJ RDZENIA Wytrzymałość na zerwanie podczas rozruchu  transportera Mpa mm 3 Scale g/cm 3 RODZAJ POŁĄCZENIA UKŁAD WARSTW DLA ŁĄCZENIA Liczba stopni swobody 2 Długość progu (stopnia) 450 mm Długość przejścia 150 mm Długość połączenia 1200 mm Szerokość taśmy    : 1650 mm Gwintownik na 16° długość 40' nachylenia 495 mm, rzeczywiste ustawienie zależy od rodzaju prasy do wulkanizacji taśm Odległość od końca 30 Czas utwardzania    : 43 Temperatura    : 145±3°C (293 ± 5 °F) Ciśnienie    : 12-14 bar (175 - 200 psi), zależy od używanego rodzaju prasy do wulkanizacji taśm Przekrój A' A' W pasie W splocie Ilość linek 146 220 Wysokość linek t (mm) 11 7,3 Średnica d (mm) 5,1 5,1 Odległość między linkami t' (mm) 5,9 2,2 L st   : L A  : L V   : L B  : L S  : TRAGON LOGO TRAGON Facebook Facebook
... ... ...