koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Pragnąc   wyjść   naprzeciw   użytkownikom   maszyn i     urządzeń     w     przemyśle,     dostosowujemy     nasze transportery    taśmowe    według    wymagań,    zaleceń    i wytycznych   niezbędnych   do   zaspokojenia   oczekiwań użytkownika.    Z    racji    różnorakich    potrzeb    wielu odbiorców   -   co   wynika   z   różnorodności   w   przemyśle produkcyjnym    -    tworzymy    transportery    taśmowe, przenośniki     taśmowe     do     transportu     poziomego, pionowego   jak   i   po   wzniosie   niezbędne   do   tworzenia różnorodnych układów technologicznych. Nasza   wiedza   techniczna   i   doświadczenie   praktyczne   wynikające   ze   zrealizowanych   inwestycji   w   różnych   branżach, stanowi   ukierunkowanie   na   podejmowanie   ciągłych   wyzwań   w   zakresie   modernizacji   i   unowocześniania   zakładów   w   oparciu   o dostępne technologie.

Projektowane przez nas urządzenia, maszyny, transportery taśmowe pozwalają na zastosowanie naszych

produktów m.in. w: 

recyklingu m.in. w przetwórstwie i utylizacji odpadów,  zakładach produkcji cementu na etapie wydobycia i magazynowania, w cementowniach,  wytwórniach mas bitumicznych – w otaczarniach, utrzymaniu maszyn budowlanych - dotyczy kruszarek mobilnych, maszyn rolniczych, zakładach eksploatacji spod zwierciadła wody, w żwirowniach, zakładach eksploatacji kruszyw metodą odkrywkową, w kopalniach odkrywkowych, zakładach eksploatacji kruszyw metodą podziemną, w kopalniach podziemnych, zakładach chemicznych,  zakładach cukrowniczych, tartakach,  zakładach przetwórstw warzywno-owocowych. 

Pragniemy Państwu zaoferować naszą pomoc w zakresie współpracy w oparciu o etapy:

doradztwa technicznego, usług projektowych,  materiałoznawstwa wraz z kalkulacją ofertowo-handlową, budowy     poszczególnych     przenośników     taśmowych,     transporterów poziomych,    pionowych    i    do    pracy    po    wzniosie,    realizacji    budowy kompleksowych linii technologicznych,  rozruchu    i    szkoleń    w    zakresie    użytkowania    dostarczonych    maszyn    i urządzeń,  serwisu w zakresie remontów techniczno-ruchowych, serwisu, renowacji, modernizacji, rewitalizacji pogwarancyjnej.
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

PROJEKTOWANIE LINII TECHNOLOGICZNYCH

uklad technologiczny taśma gumowa wznoszaca uklad technologiczny Google+ Google+ Twitter Twitter TRAGON LOGO TRAGON Facebook Facebook
... ... ...