koła zębate kropki Taśmy PCT i PU
Realizując   dostawy   w   oparciu   o   dostępne   materiały   dla   przemysłu   oraz   wykorzystując   dostępne   technologie   produkcji materiałów   gumowych   połączonych   z   różnymi   tworzywami   takimi   jak   przekładki,   tkaniny   czy   stal,   oferujemy   również   gamę produktów z grupy polimerów. Wśród    produktów    przemysłowo-inżynieryjnych    nasza    Firma oferuje Państwu m.in.: węże gumowe dla zastosowań w przemyśle, jak i węże gumowe / elementy giętkie stosowane w motoryzacji, wibroizolacje w rodzaju poduszek pneumatycznych, powietrznych, jak i absorbery eliminacji rozchodzących się drgań spowodowanych przez pracę silnika, kompensatory stanowiące element współgrających z układem technologicznym w zakresie transportu medium ciekłego, stałego i gazowego. Kompensatory stanowią element mający za zadanie zmniejszenie wibracji, hałasu, wyeliminowanie naprężenia poprzez uelastycznienie układu, doskonale również absorbują przewodność cieplną emitowaną w połączeniach pomiędzy systemami transportu materiałów w instalacjach wysokociśnieniowych, pasy napędowe w zakresie dostawy materiałów do systemu napędów pasowych dla maszyn, urządzeń i pojazdów. W zakresie produktów dla branży motoryzacyjnej produkty stanowią element napędu w pojazdach rolniczych, osobowych i ciężarowych. W zakresie pasów przemysłowych są one dostosowane bezpośrednio do potrzeb maszyn i urządzeń w zakresie doboru pasów klinowych, zębatych, gładkich o strukturze jednolitej według programu produkcji, jak i pasy wyposażone w specjalne powłoki strukturalne w zakresie dodatkowej powłoki elastomerowej (gumowej, kauczukowej, PU, PCV).
© Copyright - Wszelkie prawa zastrzeżone - TRAGON
P.P.H.U. panel tragon Rosyjski Rosyjski Angielski Angielski Polski Polski linia przerywana dolna

PRODUKTY INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE

Google+ Google+ Twitter Twitter TRAGON LOGO TRAGON produkty inżynieryjno przemysłowe produkty inżynieryjno przemysłowe produkty inżynieryjno przemysłowe Facebook Facebook
... ... ...